Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

A

Menu-volba témat

A8
Stavba minipyramidy

Miroslav Verner-Pyramidy: Komplex Stupňovité pyramidy odrážel v mnoha ohledech jiný svět, než byl ten z konce pravěku.

Velká pyramida

„Snad jediný důkaz, který by mohl přiblížit skutečnost, je experiment“.

Experiment Marka Lehnera se stavbou minipyramidy
Takový experiment provedl egyptolog Mark Lehner s americkou televizní stanicí Nova, čímž chtěl dokázat, že to bylo možné pomoci měděných nástrojů a lan. V následujícím článku si přiblížíme, jak se prováděly některé experimenty. Jejich cílem nebylo přiblížení ke skutečnosti, ale k důkazu jednou vyslovené teorie, kterou egyptologové nehodlají opustit. Bohužel docházelo i k podvodům, kterým měla být zamaskována skutečnost.

Takto to popisuje egyptolog Mark Lehner:

„V poušti východně od pyramid 12 kameníků otevřeli lom a během 21 dnů vytesali a očistili 186 kvádrů. Jednoduchým výpočtem zjistíme, že takto bylo možné vytvořit 340 kvádrů kvádrů denně při nasazení 500 kameníků. S ohledem na prostoje by tyto kvádry vytvořilo 1200 kameníků po dobu 20 roků a tak zajistili kvádry pro Cheopsovu pyramidu. Přepravu kvádrů k pyramidám zajišťovalo 2000 dělníků, dohromady těžba + opracování + přeprava zajistilo 3200 dělníků. Je třeba dělat rozdíly mezi kvádry jádra pyramidy bez nároků na jejich přesné opracování a těch byla většina a obkladové kvádry, které do sebe zapadaly s milimetrovou přesností. Na jednom kvádru nemohlo pracovat 50 dělníků, ale oni se točili po malých skupinkách. Včetně usazení kvádrů by po dobu 20 roků stačilo 5000 dělníků."

Tolik slova egyptologa M. Lehnera.

Takto chtěl Mark Lehner prokázat, že bylo možné tímto způsobem postavit pyramidu. Do toho nejsou započítáni dělníci těžící obkladové kvádry v lomu Tura a těžící a přepravující žulové kvádry z Asuánu vzdáleném 900 km, alabastr z lomů v Hatnúmu, pískovcové bloky pro vyrovnávání podloží, dělnící těžící na Sinaji měděnou a stříbrnou rudu a její zpracování, obslužný personál zajišťující jídlo, ubytování, ošacení.

Jak to ve skutečnosti probíhalo? Odpovídá prof. Davidovits , který byl experimentu přítomen. viz jeho web www.davidovits.info

Položili jsme mu několik otázek:

Otázka: Věříte, že pyramidy postavili Egypťané svýma rukama a jednoduchými nástroji?

Odpověď: Ano, pyramidy postavili Egypťané svýma rukama, ale s použitím jiných nástrojů než byla měděná dláta pro těžbu a opracování kvádrů, kamenná kladiva a sáně k přepravě.

Otázka: Co víte o experimentu egyptologa Lehnera s těžbou a opracováním bloků vápence?

Odpověď: V říjnu 1991 natočila americká televizní agentura NOVA dokumentární film k potvrzení teorie na kterou se experti odvolávají. Pokus byl proveden pomoci moderního vybavení, vysokozdvižného vozíku a nákladních automobilů na převoz kamenných bloků. Bloky byly těženy nikoliv v lomu, kde se původně těžilo, ale na plošině z vápence na východ od pyramidy. Důraz byl kladen na vytvoření rampy, na sáně, válce a manipulaci pomoci pák.

Dokument odvysílala stanice PBS, hlavním průvodcem byl doktor Mark Lehner. Režizér však úmyslně neprozradil použití moderních zdvižných zařízení a nástrojů z ocele, čímž u diváků vzbudil dojem, že skutečně sledují výstavbu mini-pyramidy.

 Pokusná minipyramida

Ještě několik dalších poznámek.

- Teorie o stavbě pyramid se vesměs týkají toho, jak kvádry byly přepravovány, ale nikdy jakým způsobem byly tvarovány a povrchy opracovány měděnými nástroji a doleritovými koulemi tak, aby na sebe kvádry navazovaly s milimetrovou přesností. Pan profesor Davidovits s pobavením sledoval dr. Marka Lehnera, který se marně pokoušel měděným dlátem opracovat povrch kvádru.
- Vyzvednutí kvádru na vyšší stupeň pomoci lana a dřevěných páčidel trvalo 10 hodin. Prý by se jejich výkon zlepšil při opakovaných pokusech.
- Ani s vysoce účinnými obráběcími nástroji nebyli schopni napodobit dokonalost spárování jako jejich předkové. Bloky jejich obložení na sebe nenavazovaly, mezery mezi bloky byly až 1 cm, u Velké pyramidy v komoře a na obkladech tam nelze vložit ani žiletku a to ještě u mnohem těžších žulových kvádrů – jeden obkladový kvádr vážil 15 tun.
- Minipyramida byla postavena jen z jedné strany pro oko diváka, kamery na druhou stranu nebyly vpuštěny.
- Na místo těžby nebyly vpuštěny jiné osoby, které by mohly dosvědčit nedodržení podmínek experimentu.
- Byly těženy kvádry malé velikosti, nebyl ani náznak těžby a přepravy mnohatunových žulových a vápencových kvádrů, jejich vyzdvižení do 60 m výšky a jejich usazení s milimetrovou přesností.
Tolik na dokreslení toho, jak se vyráběl podvod.

Závěr
Místo toho, aby experiment potvrdil možnost stavby pyramidy primitivními prostředky, tak prokázal opak – tedy, že uvedenými prostředky - měděná dláta a doleritové koule nebylo možné postavit ani miniaturní čtyřstupňovou pyramidu.
Otázkou je: mají takoví odborníci, kteří egyptské civilizaci zasvětili celý život zapotřebí uchylovat se k podvodům, aby dokázali to, čemu sami nevěří? Svoje teorie předkládají veřejnosti, jako kdyby byla složena ze samých hlupáků, kteří nedokážou odlišit skutečnosti od fikce.


Zdroj: https://www.davidovits.info/wp-content/uploads/Mini-pyramid-NOVA.pdf

Příště se podíváme, jak se tvořily nádoby s úzkým hrdlem z tvrdého kamene. ----- Mojmír Štěrba -----