Cheops stavitelem?

Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

1
Technologická úroveň nálezů

Technologická úroveň na plošině Gíza
V samotných pyramidách i v okolních stavbách se nachází množství artefaktů, které neodpovídají prostředkům, kteté byly ve 4. dynastii k dispozici. Mnohé byly zmíněny v samotném modelu v dílu A25. Např.
Široký vývrt do asuánské žuly
Výbrus žuly
Vertikální spáry mezi vápencovými kvádry
Dokonale obrobená žula
Zachovalá část obložení na Cheopsově pyramidě
Vzestupná chodba k Velké galerii
Měření pravoúhlosti v Chefrénově komoře-konstruktér Ch.Dunn
Průběh řezání žulového kvádru
Kolmost kvádrů v Králově komoře
Řez do žulového kvádru
Porovnání řezu současného a historického
Šachta z Královniny komory s monolitickým kvádrem obráceného U

V dalších dílech se budeme zabývat tím, jakým způsobem byly měřeny geometrické tvary a možnosti jejich vytvoření.

----- Mojmír Štěrba -----