Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

9
Memnonovy kolosy

Motto: Máhatmá Gandhí:
Historie nás učí, že se lidé nedokážou z historie poučit.

V minulém dílu jsme zkoumali technologii tvorby soch, jejich podobností. V tomto dílu se budeme zabývat sochou neuvěřitelnou, Memnonovými kolosy. Budeme pátrat po tom, odkud pocházel křemenec, jak byl dopravován, jak byly sochy vytvořeny.Memnonovy kolosy Kdo navštíví Luxor, ten jistě navštíví Údolí králů. Přeplaví se na západní břeh Nilu a jeho cesta povede kolem Memnonových kolosů a tam se zastavíme i my. Představují panovníka XVIII. dynasie, Amenhotepa III. (1350 př.n.l.) a původně byly umístěny v průčelí velkého Amenhotepova chrámu. Jsou unikátní tím, že jsou vytvořeny z křemence stupně tvrdosti 8 podle Mohsovy stupnice s hmotností 750 tun, výšky s podstavcem 19 m, podstavce pokryty perfektně vyrytými obrazy a hieroglyfy.

Poznámka:
Když jsem se tam zastavil, ochotný průvodce vyprávěl pohádku o tom, jak šikovní kameníci ty kresby vyrývali měděným dlátem do křemence tvrdosti 8. Vyzval k návštěvě alabastrové dílny, abychom viděli, jak dokáží kameníci vytvářet artefakty. Zapoměl říci, že to provádějí ocelovými nástroji do měkkého alabastru tvrdosti 1,7 MS, do kterého ocel proniká jako do másla.

Odkud pocházel kámen pro Memnonovy kolosy
Všeobecně se uvádí, že křemenec pochází z t.zv. Červeného lomu u Káhiry. Tento údaj vychází od anglických a amerických geologů. Uvádějí, že sochy byly vytesány a poté dopraveny lodí proti proudu Nilu z lomu vzdáleného 700 km.
Toto tvrzení je fantastické s ohledem na nosnost a stabilitu tehdejších lodí.
Francouzští a němečtí geologové prohlašují, že Memnonovy kolosy byly vytesány v lomu ležícím 70 km dále na jih a dopraveny byly lodí po proudu.
Lokalita byla určena v obou případech pomoci nejmodernějších metod jako atomická absorbce, fluorescence X a neutronová aktivace. Přesto se však určení lomu u obou skupin geologů liší.

Jak byly sochy vytvořeny a přepraveny
Nejsou pochybnosti o určení polohy lomu, ale s nejistotou z kterého lomu. Horší to bude s dopravou. Tady záleží na tom, jakým způsobem byly sochy vytvořeny a kde. Podle různých zdrojů:
 1. Byly vysekány z jednoho monolitu (podle některých archeologů) a jako monolity přepraveny lodí.
  - To je velmi nepravděpodobné, v té době nebyla loď, která by sochy unesla a přepravila na vzdálenost 700 km proti proudu. Žádný zdroj ani náznakem neuvádí, jak by monolity nakládali na loď.
 2. Některé zdroje připouštějí, že nebyla možná přeprava lodí vzhledem k jejich nestabilitě a tehdejší nosnosti, ale že byly přesunuty po suchu, zřejmě smýkáním.
  - V době Amenhotepa III. (1350 př.n.l.) se sice monolity přesouvaly po zemi, ale na vzdálenost řádově stovky metrů po připravených cestách, nikoliv stovky kilometrů.
 3. Podle Wikipedie postavil sochy Amonhotep, syn Hapuův, jenž byl v Pozdní době zbožštěn, nechal kámen pravděpodobně dovězt z okolí Héliopole, z tzv. Červené hory (dnešní Gebel el-Ahmar nedaleko Káhiry).
  Stavební kvádry kolosů - To zní trochu věrohodněji. Pokud byly sochy vytvořeny z křemencových kvádrů, pravděpodobně byly kvádry převezeny z lomu jednotlivě na lodích přepraveny do Luxoru a tam sochy sestaveny. Na pohled to vypadá, že skutečně sochy byly postaveny z kvádrů viz. obr. 3. Tedy sochy byly postaveny až v Luxoru. Ve vzduchu visí otázka, jak byly křemencové kvádry vylámány a opracovány.

 4. Podle egyptologa a geochemika profesora Davidovitse jsou sochy nemožné opracovávat jakýmikoli nástroji, přesto jsou sochy pokryty vyrytými hieroglyfy a obrazci obr. 2. Z toho plyne i obtížná ne-li nemožná těžba kamene.

  Profesor Davidovits našel v Karnaku na soše Amenhotepa nápis, který popisuje výrobu těchto soch za použití aglomerace a který přeložil:
  ... Od založení Obou zemí nikdy nikdo neuskutečnil podobnou věc. Vedl jsem práce při výrobě těchto soch vyšších než sloupořadí, krásnějších než pylon. Nechal jsem postavit loď o osmi loktech a poslal jsem ji proti proudu k umístění jeho obrazu ...
  Rytiny - Celý text je uveden v knize profesora Davidovitse "Stavba pyramid". Uvedený text je jedinou zprávou o stavbě Memnonových kolosů.
  Profesor Davidovits je přesvědčen, že výroba soch byla provedena s využitím technologie aglomerace. Křemencová drť byla dovezena z lomu lodí a chemickým procesem připravena pasta, ze které byly vytvořeny krabice (bloky), s kterými byly soch postaveny. O tom, jak to mohlo probíhat se dovíte zde

Můžeme být jisti, že je kameníci nevyrobili sochy pomocí dláta a doleritových koulí, ale sofistikovaných technologií, které umožňovaly opakovaně vytvářet stejné části soch na celém území Egypta.
Uvedl jsem 4 možné varianty tvorby soch. Přikláním se k variantě 4, která je podložena experimentem, včetně vyrývání textů do křemence.
Profesor Davidivits prokázal vytvoření křemencové pasty v laboratoři.


----- Mojmír Štěrba -----