Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie


1
Teorie
jako náhrada dosud nenalezených důkazných artefaktů

Tento dokument samozřejmě nenahradí jednoznačné důkazní artefakty, ale je jedním z prostředků, jak se přiblížit skutečnosti. Dnes neexistuje důkaz platný na 100%. Proto se nemusíme obávat námitkám, že ta či ona teorie je více nebo méně bizarní než ta druhá a je více nebo méně blíže skutečnosti.

Teorie v podstatě vychází z možnosti vytvořit model na základě dnes platných fyzikálních zákonů, podle kterých by systém mohl fungovat. Má to tu výhodu, že je možné vytvořit laboratorní nebo jiný model v dostupném rozsahu, který je funkční. Pokud by model nevycházel ze současně známých fyzikálních zákonů, tak ho zařazuji do kategorie Mýty.

Můžeme připustit, že i současné tvrzení egyptologů, že Velkou pyramidu postavil Cheops za 20 roků, že dokonale obrobené artefakty z tvrdého kamene byly opracovány měděným dlátem a doleritovou koulí, že 60-ti tunové megality vytahovali na provaze do výšky 60 m, že 10-ti tunové sarkofágy spouštěli do 30-ti metrové šachty, kterou vysekali měděným dlátem, není o nic méně bizarní než teorie jiné.

Můj simulační model není teorie, ale je založen na exaktním výpočtu prověřeném experimentem. Výsledkem je zjištění, jestli daný technologický proces je uskutečnitelný v daném čase, s požadovanou technologickou přesností , s materiálem, který byl v době procesu k dispozici.

Vnitřek komory

Díváte se na Velkou pyramidu v jejím původním hávu, tento zářící skvost je podle některých egyptologů dílem měděného dláta a doleritových koulí.


----- Mojmír Štěrba -----