Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie

2
Teorie
Síly pyramidy

Konstrukce pyramidy je natolik unikátní a její inženýrství natolik dokonalé, že to vede k předpokladu o její významější funkci, než pouhé hrobky pro faraona.

Kdo strávil noc v pyramidě..
Pyramida, jakožto útvar v geometrické podobě jehlanu je zahalen do tajemství v podobě neznámých sil a pocitů, které někteří návštěvni uvádějí. Dnes je téměř nemožné, aby se někteří návštěvníci nechali do Královy komory zavřít a strávit tam noc.

První příběh je zapsán královským pobočníkem Napoleona Bonaparte. Když r. 1798 dobyl Egypt, navštívil Velkou pyramidu a požádal, aby mohl po nějakou dobu zůstat sám v Králově komoře a jak to proběho podle sdělení pobočníka:

Když po čase vyšel ven, byl očividně otřesen. Když se ho pobočník tázal, jestli byl svědkem něčeho záhadného, Napoleon odvětil, že se k tomu nebude vyjadtřovat a že si nepřeje, aby byla tato příhoda někdy zmiňována.

Když byl Napoleon na smrtelné posteli naznačil, že se mu během pobytu v komnatě dostalo jakési vize vlastního osudu.

Dalším z nich byl spisovatel Paul Brunton před 50 lety. Musel překonat strach z historek domorodých obyvatelů, že:

Kdo by se odvážil po západu slunce zůstat v pyramidě, toho stihne kletba faraonů a pokud přežije, zůstane celý život šílený.

Brunton o svých zážitcích napsal celou knihu ... Vstoupil do faraonovy komnaty a zhasl světlo, zůstal v absolutní tmě a tichu. Zdálo se mu, že není sám a získal jistotu, že kolem něho něco je. Před ním se objevily tváře s ďábelským výrazem, potom náhle tvář zmizela. Pak se před ním objevovaly další postavy. Jedna z nich mu řekla, že mocní vládcové tajemných sil ho zavedou na místo moudrostí a vědomostí. Najednou byl v jiné části pyramidy, kde ho učitelé vědomostí a mistři zasvětili do mnoha tajemnství...
pak zarachotily klíče a závora a byl zase den, ovšem odešel s vědomím, že smrt budeme brát jako přirozenou součást života ...

Vnitřek komory vzestupné Vnitřek komory vzestupné Tak skončilo jedno z mála svědectví z nočního pobytu v pyramidě. Na obrázku 1 je vidět, jak jsou v současné době chodby osvětlené a prudké stoupání je zajištěno dřevěnými schůdky proti uklouznutí. V případě úplné tmy a v sehnutí to nemusí být příjemný pocit.
Prožité pocity existují, ale nedají se změřit jako fyzikální jev a je možné jen o nich vyprávět.

Koment
Já jsem byl ve třech velkých pyramidách - Cheopsově, Chefrénově a Mykerínově. Podobné pocity jako pan Brunton jsem neměl, bylo to ve dne a nikoliv o samotě. Každopádně již průchod příkrými chodbami může na někoho působit depresivně, zejména na toho, kdo trpí klaustrofobií, já to však nejsem.

Dále se pokusíme zjistit síly, které se dají změřit ve formě energie nebo pole. Teorie o pyramidách uvádějí, že kolem pyramidy působí tři druhy energie:
- energie elektrická - emitovaná vrcholem
- energie magnetická - záření bočních stěn
- energie mentální - mumifikační účinek


Postupně se pokusím v součinnosti s odborníky posoudit jednotlivé druhy enerie, jejich projevy a měření.

1. Energie elektrická - emitovaná vrcholem
Nejdříve zjistíme, jak se elektrostatický náboj na vrcholu projevuje. Jedním z lidí, kteří na vrchol Velké pyramidy vystoupili byl sir William Siemens. Jeden z jeho průvodců nahoře zjistil, že když zvedne ruku a roztáhne prsty, uslyší zvonivý zvuk. Když se Siemens chtěl napít z lahve vína, dostal elektrický šok. Provedl proto experiment. Navlhčil noviny, láhev vína jimi obalil, čímž vytvořil leidenskou láhev. Když nádobu držel nad hlavou, láhev se nabila elektřinou a vylétly z ní jiskry. Zdá se, že na vrcholu pyramidy je silný elektrostatický náboj.
Vnitřek komory vzestupné Vnitřek komory vzestupné
Podle kreslených obrázků z 19. století to vypadá, jako kdyby vrchol pyramidy bylo vhodné místo pro piknik. Zřejmě nikdo z návštěvníků tento jev neregisruje. Dnes je však návštěva vrcholu téměř vyloučená.
V roce 1947 na vrcholu strávili ve spacáku noc cestovatelé Hanzelka a Zikmund, ale nevím, jestli něco registrovali, ale zřejmě tušili, že je něco ve hře. Pokusím se kontaktovat Miroslava Zikmunda. Za druhé světové války britská armáda zřídila na vrcholu pyramidy pozorovatelnu s aktivní radiostanicí, ale nedočetl jsem se, že by měli nějaké problémy kromě rušení z německé strany. Zřejmě je statický náboj charakteru, který neovlivňuje elektrická zařízení.

2. Energie magnetická - záření bočních stěn
Energetická bublina kolem pyramidy Inženýr elektroniky Joe Parr zjistil, že v objektech ve tvaru pyramidy dochází ke zvláštním fyzikálním jevům. Odhalil a změřil energetická pole o nízké hladině, která se v okolí pyramid malých i velkých formují, včetně Velké pyramidy. Parr tento jev nazývá energetickou bublinou, která obklopuje pyramidu viz obr. 5. Parr zjistil, že toto pole je možné ovlivnit pomoci jiných sil nebo energií. Klidová pyramida má kolem sebe pole, které není příliš silné, aby se mohlo měřit. Parr zjistil, že rotací modelu pyramidy ve střídavém magnetickém poli lze pole natolik zesílit, že je možné ho měřit a studovat jeho účinky a provedl experiment.
Parr zjistil, že bublina plní funkci štítu, který pohlcuje všechny typy elektromagnetického záření, dokonce i paprsky gama.

V příštím dílu bude, jaký vliv mají uvedené jevy na stav beztíže v prostředí pyramid.

3.Energie mentální - mumifikační účinek
Tento fenomén se nedá měřit fyzikálním i metodami, k tomu nemám žádný prokazatelný podklad. Pouze jsem se dočetl, že jistý Francouz Antoine Bovis při návštěvách Cheopsovy pyramidy zjistil, že dochází k fenoménu mumifikace. Těla mrtvých koček a myší se v ní nerozkládala.
Tolik zatím k tomuto problému.


Hned v úvodu seriálu uvádím, že model se zabývá změřenými nebo změřitelnými údaji, proto aspekty kolem pyramidy nejsou zahrnuty přímo do simulačního modelu. Přesto jsem problém pyramid zařadil, když už jsou postaveny.


----- Mojmír Štěrba -----