Simulační model stavby Cheopsovy pyramidy A.. A

 

Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

 

Jak stavbu viděli egyptologové a architekti.

Anotovaná bibliografie

Brier, Bob a Jean-Pierre Houdin.
Tajemství Velké pyramidy: jak člověk posedlosti vedl k řešení největšího tajemství starého Egypta . New York: HarperCollins, 2008. V tomto paradigmatu posunují Jean-Pierre Houdin a Bob Brier teorii M. Houdina o stavbě Velké pyramidy. Napsaný pro obecné publikum, ale bez toho, aby se skrýval nad detaily nebo se zbavil materiálu, tajemstvím Velké pyramidy je detailní vysvětlení vnitřní teorie ramp a fyzických a nepřímých důkazů na její podporu. Tajemství Velké pyramidy dosáhne nádherného úspěchu, že je kniha, která je stejně tak doma na vaší stránce s citovanými materiály a vaší plážové tašce. Ale nezaměňujte své masové přitažlivost tím, že budete mít světlo na stipendium. Nepoužívám slova " paradigma-shifter" lehce - práce Jeana-Pierra Houdina nás vede za rohem a do další fáze porozumění, jak byly postaveny památníky Memphisské nekropolisy od Saqqary po Gízu a Tajemství Velkého Pyramida je váš úvod do budoucnosti chápání minulosti. Silný souhlas, já vím .. A já stojím za každým slovem! Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Výběr místa pyramidy (str. 58-78); detaily vápencového vápence (str. 67-72); žulový lom v Asuánu (str. 67-69); město pracujících (str. 64-66); logistika (str. 70-1); Sinajské těžební operace (s. 71-2).

Hitchins, Derek K. Příručka Pyramid Builder.
Samo publikováno prostřednictvím Lulu , 2010. V příručce The Pyramid Builder , Derek K. Hitchins se snaží vysvětlit, jak byly tyto mohutné národní stavební projekty realizovány z hlediska systémového inženýrství. Hitchins přináší svou zkušenost jako inženýr při zkoumání historie vývoje pyramid, logistiky a způsobu, jakým řešení problémů řeší stávající technologie a metody a vedlo k novým. Hitchins je účinný při odhalování konstrukčních teorií zahrnujících pouze vnější rampy (str. 141-5), ale neřeší možnost vnitřní rampy, spíše kombinované řešení interní a externí rampy. Upřednostňuje to, co nazývá "houpací metody" (str. 146-48), který zahrnuje vyvážení kamenů na dvou protilehlých klínech a vkládání prken pod každý klín, zatímco blok je "kývaný" na druhý, . Zatímco tato metoda by určitě mohla pracovat při zvedání jednotlivých bloků a mohla by být použita v určitých aplikacích, ve srovnání s teorií vnitřní rampy se zdá, že tento spisovatel je nudný a nepraktický. Hitchins je odborník na systémové inženýrství a Gentle Reader je vyzýván, aby vyhodnotil své argumenty pro sebe. Ale při psaní tohoto článku byla příručka Pyramid Builder's Handbook nejužitečnější při popisu korvée a rozdělení práce. Příručka Pyramid Builder's je dobře napsaná a prezentována ve stylu učebnice s dostatečnými fotografiemi a ilustracemi. Materiál může být někdy poměrně technický a obecní čtenáři jej mohou považovat za užitečnější jako referenční dílo, na rozdíl od toho, co budete číst od obálky k obálce. I když nesouhlasím se všemi závěry společnosti Hitchins, zjistil jsem, že kniha je neuvěřitelně informativní a obsahuje užitečné údaje a informace. Pro tento článek byly obzvláště užitečné následující oddíly: Corvée a organizace práce (str. 9-12, 123-26, 138-41); logistika a krmení pracovní síly (s. 117-21); Khufuova pyramida obecně (str. 39-45).

Houdin, Jean-Pierre. Khufuova pyramida byla odhalena . Giza: Abydos Pub., 2010.
V odhalení pyramidy Khufu se Jean-Pierre Houdin rozšiřuje o materiál představený v tajemství Velké pyramidy a podrobuje se mnohem podrobněji o tom, jak se všechny prvky jeho teorie i samotné pyramidy shodují do soudržného celku. Zatímco se jedná o vysoce čitelné dílo, Khufuova pyramida odhalená dále rozšiřuje na jednoduchá řešení Hemiunuových komplexních problémů, které představuje Velká práce budování Khufu na Horizontu . Téměř každá stránka je krásně ilustrována esteticky příjemnou a složitou počítačovou grafikou, kterou produkují M. Houdin a Dassault Systemes (někteří se objevují v tomto článku), kteří milostivě podporovali Jean-Pierre v každém aspektu své práce. Khufuova pyramida odhalená zanechává - doslova - žádný kámen, který nevykazuje, jak byla velká pyramida postavena pomocí nástrojů a technik, o nichž bylo známo, že byly během dotyčného období používány. Pro tento článek byly obzvláště užitečné následující části: podrobnosti o vápenci Tura (str. 17); nástroje a logistika (str. 19-21); požadavky na královský senát (s. 29, 53); budova zevnitř (str. 33-35); výběr místa pyramidy (str. 43); korvée a dělnickém městě (str. 45-47).

Lehner, Mark. Kompletní pyramidy . New York: Temže a Hudson, 1997.
Mark Lehner je magnum opus všech pyramidických věcí, Kompletní pyramidy pokrývají historii a vývoj nejen samotných pyramid, ale i lidí, kteří je studovali. Od první instance nakládání jedné mastáby na druhou na pyramidy pozdní antiky Lehner vysvětluje konstrukci, funkci a vývoj těchto složitých hrobek a "strojů vzkříšení". Kompletní pyramidy předcházejí publikaci práce Jean-Pierra Houdina o několik let, takže teorie interní rampy získá celkový součet jednoho odstavce (str. 216) a je omezena na teorie navržené Dieterem Arnoldem. Nicméně pro jeho detailní zpracování jednotlivých pyramid, pro lidi, kteří je postavili, a pro nástroje, které používali, je třeba Lehnerovy úplné pyramidy číst pro každého egyptologa, amatéra i profesionála. Silně ilustrovaný a prezentovaný ve formátu učebnice, Kompletní pyramidy je stejně přístupný laikům, protože je užitečný pro odborníky, což znamená velmi . Opět musím připustit, že se jedná o nejdůkladnější a nejaktuálnější zpracování pyramidové výstavby ve prospěch práce Jean-Pierra Houdina, ale je obtížné plně ocenit jeho úspěchy bez pochopení historického a kulturního kontextu, který Lehner se věnuje tomuto tématu. Jako vždy, jemný čtenář je vyzýván, aby prozkoumal tyto knihy z první ruky a radostným srdcem a otevřenou myslí dosáhl svých vlastních závěrů a čtení Kompletní pyramidy je radost. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Khufuova pyramida obecně (str. 108-19); výběr pyramidového místa (str. 12-13); Giza plošina (str. 106-07); logistika (str. 202-05); kamenolomy (str. 206-07); nástroje (210-11); corvée (str. 224-25); dělnické město (str. 230-33, 238-39); krmení pracovní síly (236-37).

Lehner, Mark. Et al. AERAgram: Oficiální zpravodaj výzkumných spolupracovníků starodávného Egypta . Vol. 1-10.
Starověký Egypt Research Associates ( AERA ) je organizace, která byla založena v roce 1985 Mark Lehner a Matthew McCauley pro účely financování a usnadnit Gíze Mapping Project, a rozšíření Lehnerově práce s Velká sfinga. Hlavním cílem společnosti AERA v posledním desetiletí bylo vykopávat a analyzovat město pyramidových dělníků v Gíze. AERAgram je zpravodaj a dvakrát ročně zpráva o práci na místě a byla mimořádně cenná při porozumění systému corvée a bak a také jak různé sociální vrstvy pyramidového města pracovaly a žily. Všechny deset svazků AERAgramu , které jsou k dispozici ve formátu pdf z oficiálních stránek AERA , byly konzultovány v tomto článku. Siliotti, Alberto. Průvodce Egyptskými pyramidy . New York: Barnes & Noble, 1997.

Alberto Siliotti ‚s Guide na egyptské pyramidy je vynikající úvodní úrovni encyklopedie pyramid, se stovkami fotografií, map a diagramů. Siliottiho velkoformátová kniha obsahuje záznamy o všech hlavních pyramidách a nekropoliích s podrobnostmi o chrámech a sdružených sborech. Zatímco fotografie poskytuje opravdovou prohlídku architektury a krajiny, našel jsem stránky a struktury map zvláště užitečné. Zatímco jasně kniha vstupní úrovně, její důkladnost a uspořádání jej činí užitečným odkazem pro milovníky Egypta všech odrůd. Jedná se o knihu, kterou často vidíte na obchodních stolech a ve zbývajících bednách, a pokud narazíte na kopii, nebudete litovat, že byste si ji vybrali. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Khufuova pyramida obecně (str. 48-53); plošina v Gíze (str. 46-7); nástroje a konstrukce (str. 40-4); dělnické město (str. 45). Wilkinson, AH Toby. Ranní dynastický Egypt . New York: Routledge, 1999.

Časný dynastický Egypt zkoumá, jak se vláda a první světová byrokracie vyvíjely v nejranější fázi Egyptského období starého království, od dynastie nula až po tři. V této těžce zkoumané práci (téměř každý odstavec v této knize má alespoň jednu citaci!) Se autor Toby AH Wilkinson rozkládá na předměty správy, zahraničních vztahů a zřízení městských center s důkladností mistra, který zná svůj předmět a upřímně chce, aby jste to také věděli. Wilkinson poskytuje jednotlivé mini biografie pro každého egyptského vládce od nepojmenovaných králů dynastie 0 až po Huni a Qahedjet. Část o založení autority (str. 92-279) podrobně vysvětluje, jak se královská správa rozvíjela, od drobné šlechty až po vytvoření viziera, a růst (nutností) komplexního systému titulů a funkcionářů. Ačkoli časový rámec raně dynastického Egypta (jen stěží) předchází předmět tohoto článku, byl to neocenitelný zdroj při porozumění základům politického systému a hierarchie, v níž operovala Hemiunu, a jak je nezbytné mobilizovat národy k jednotnému cíli budování Chufu's Pyramid. Bylo konstatováno, že zatímco Egypťané postavili pyramidy, pyramidy postavily Egypt. Jinými slovy, národní politický systém se vynořil z procesu uspořádání velké práce pyramidové výstavby. Toby Wilkinson ukazuje, že kořeny národního státu Egypta se skutečně dostanou mnohem více zpět než čtvrtá dynastie. Pro tento článek byly zvláště užitečné následující části: Správa a královské tituly (str. 92-126); Sinajské těžby (str. 121-22; 139-46); doly a lomy obecně (144-45); vývoj korvée (str. 94-95, 120); instituce vězně (116-118); správa královských stavebních projektů (str. 113-14).