Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie

4
Teorie
Pyramidy, o kterých se nemluví

Pyramidy jsou stavebním objektem ve formě čtyřbokého (čtyřhranného) jehlanu, které se používají od starověku. Je celá řada geometrických těles, jejichž tvar by mohl být použit ke stavbě objektů např. hranol, válec, kužel. Pyramidy se vyskytují na celém světě právě díky tomu, že vykazují mimořádné vlastnosti.

V minulém díle Teorie 3 jsem uvedl experimenty Joe Parra s modely pyramid a měření v podmínkách Velké pyramidy. V tomto dílu se budu zabývat experimenty s reálnými pyramidami, které byly provedeny v Rusku v podmínkách špičkových vědeckých výzkumných ústavů, pracujících bez jakýchkoliv předsudků.

Ruské pyramidy

Testování polí kolem pyramidy Vnitřek sklolaminátové pyramidy Některé z největších pyramid vytvořených člověkem byly během posledních dvou desetiletí postaveny v Rusku. Jejich výstavbu financoval ruský vědec Alexander Golod, ředitel Společnosti pro obranu. Doposud byly postaveny 3 pyramidy výšky 11, 22, 44 m a staví se 88 m bez použití kovu ze skelných vláken. Pyramidy mají větší sklon než Velká pyramida v Gíze, která má sklon 51,5°, ruská pyramida má sklon 73° podle matematických vztahů 'zlatý řez'. Na obrázku 1 je 44 m pyramida na severu Ruska, na obrázku 2 je dutý vnitřek sklolaminátové struktury.

Podivné účinky
Když byla pyramida kostruována, způsobovala zvláštní atmosférické jevy. Stavba byla složena ze třiceti hlavních sklolaminátových vrstev. Po skončení jedenácté vrstvy radar zaznamenal energetické pole, které vycházelo z pyramidy. Charakter tohoto pole nebyl určen, ale bylo velmi rozsáhlé a sahalo až do výšky 1600 m. Během konstrukce přítomnost pole přetrvávala. Po skončení stavby byl vypuštěn speciální meteorologický balon, který měřil energetické pole.
Výzkum zaštítila Národní akademie věd, tak je možné zde provádětet kvalitní vědecký výzkum.

Výzkum účinků pyramidy
Důležité je, že je výzkum prováděn na úrovni ústředních vědeckých ústavů u kterých je předpoklad určité serióznosti. A v kterých oborech výzkum probíhá?
- Test imunity - provádí prof. Klimenko z Ruské akademie lékařských věd. Prokázali, že imunoglobuliny z pyramid tlumily účinek viru třikrát více, než v kontrolní skupině.
- Kontrola infekce - Dr. Jegorovová z Ruské akademie lékařských věd, která potvdila, že pyramida změnila myším buněčnou a humorální imunitu.
- Zvýšení úrody - přes dvacet různých typů zrn bylo umístěno do 11 metrové pyramidy na jeden až pět dnů. Tisíce zrn byly vysázeny a podle doby v pyramidě. Výsledky ukázaly 20 až 100% nárůst úrody.

To byla ukázka několika výzkumných projektů s velmi významnými výsledky. Výsledky měření ukázaly, že intenzita energetických polí se v různých částech stavby liší. To vyžaduje další výzkum.

Fyzikální účinky pyramidy
Měřením se prokázalo, že sloupec energetického pole byl několik kilometrů vysoký a téměř kilometr široký. Vlastnosti energetického pole nebyly doposud určeny, ale bylo ho možné zjišťovat radarem a měřit intenzitu přístrojem 'Tessy' v decibelech dB, který sestrojil ukrajinský vědec. Zařízení umožnilo vytvořit mapu energetických polí v ruských pyramidách. Relativní intenzita tohoto pole se měří v decibelech dB a ovlivňuje lidi i zvířata následujícím způsobem:

* Zóny do 3 dB jsou považovány pro většinu lidí propěšné.
* Zóny 3 až 5 dB moho mít po krátký časový úsek příznivý účinek, ale ne po dlouhou dobu.
* Zóny 5 až 7 dB jsou velmi nepříjemné, lidé by jim neměly být vystaveny déle net 1 hodinu.
* Zóny 7 až 9 dB jsou nebezpečné a škodlivé.Rozmístění zón
Zóny působení na člověka * Směrem k úplnému vrcholu nad pyramidou je energetické pole velmi silné - 7 - 11 dB.
* Pod pyramidou je energetické pole vyzařováno přímo dolů - je středně silné 5 db.
* Mimo pyramidu - podél východo-západní osy je energie třikrát intenzivnější než podé severo-jižní osy V Rusku uvádějí intenzitu v decibelech dB, vyjadřující logaritmický poměr napětí k rferenční hodnotě. Hodnota 0 dB odpovídá poměr napětí 1,0 V, 1 dB 1,1 V, 6 dB 2 V, 10 dB 3,1 V, 20 dB 10 V. Jakoukoliv hodnotu v dB je možné přepočítat na volty.

Krajní body pyramidy jsou ohniska energetického pole, od kterých se jejich intenzita snižuje - vrchol vysoko nad pyramidou a oblast ve spodní části pyramidy mohou mít pro lidi škodlivé účinky, vnitřek pyramidy, kam lidé vstupují jsou účinky příznivé.
Dr. Krasnoholovec z Fyzikálního ústavu Ukrajiny věří v existenci t.zv. inertonového pole které má Země, jako základní energetické pole. Velká pyramida byla úmyslně postavena jako zesilovač základního energetického pole na subatomární kvantové úrovni. Podle něho se jedná o inertní síly, které způsobují gravitaci.

V příštím dílu se budeme zabývat výzkumem energetických polí ve Velké pyramidě a porovnáme výsledky z Ruských pyramid.Kolem Velké pyramidy je mnoho nevysvětlených úkazů, tak kromě hledání dalších komor budeme zkoumat i oblast energetických polí.


----- Mojmír Štěrba -----