Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy


A

Menu-volba témat

Teorie

5
Teorie
Energetická pole Velké pyramidy

Motto: Nikola Tesla: 'Chcete-li odhalit tajemství vesmíru, přemýšlejte v termínech energie, frekvence a vibrace.'


V minulém díle Teorie 4 jsme spolu s ruskými a ukrajinskými vědci popsali energetická pole v ruských pyramidách viz Ruské pyramidy. Společně se studií v Journal of Applied Physics s názvem Electromagnetic properties of the Great pyramid o výzkumu energetických polí pyramid na plošině Gíza se pokusíme porovnat výsledky měření v ruských pyramidách a pyramidách na plošině Gíza.

Výzkum Velké pyramidy
Mezinárodní výzkumná skupina aplikovala metody teoretické fyziky ve výzkumu elektromagnetické odezvy Velké pyramidy. Vědci předpovídali, že v podmínkách magnetické rezonance pyramida může koncentrovat elktromagnetickou energii v jeho vnitřních komorách pod úrovní základny. Výzkumný tým plánuje využití těchto teoretických výsledků k tvorbě nanočástic schopných reprodukce podobných efektů v optickém pásmu. Takové nanočástice mohou být využity např. pro vyvinutí senzorů a vysoce efektivní solární buňky.

Co ukázala měření
Testování polí kolem pyramidy Měření probíhala 10 roků, uvedeme poslední měření z roku 2018. Studie uvolňuje výsleky měření Velké pyramidy se zaměřením na elektromagnetickou energii. Ukazuje se, že multipolární rezonance je v interakci s vnějšími elektromagnetickými vlnami rádiových kmitočtů v rozsahu od 200 do 326 m vlové délky, (t.j. od 1,5 do 0.92 MHz). Tento rozsah změřila univerzita ITMO ve V/m a mA/m do výšky 350 m. Hodnoty se pohybují od 0 do 2 V a od 0 do 10 mA v závislosti na místu měření v uvedeném rozsahu. Na obrázku 1 jsou vidět různá vyzařování v závislosti na vlnové délce.

Velká pyramida soustřeďuje energii ve svých dutinách.
Testování polí kolem pyramidy Testování polí kolem pyramidy Na obrázku 2 vidíme, že všechny hlavní dutiny jsou kolem svislice (červená), procházející vrcholem pyramidy a podzemní komorou. Další velkou dutinu vědci objevili v roce 2017 nad Velkou galerií obr.4. Vědci chtějí vědět, jak radiové vlny odpovídajících vlnových délek působí na strukturu pyramidy. Vykalkulovali, že vlny v pásmu 200 až 600 m mohou způsobit rezonanci pyramidy. Pomoci počítačového modelování zjišťujeme, jak enerie radiových vln může rozptýlit nebo absorbovat tyto rezonantní podmínky. Zjistili, že struktura může koncentrovat elektromagnetické vlny v jeho komorách a pod základnou. Je otázka, jestli staří Egypťané něco věděli nebo nevěděli o vědeckém pozadí tohoto jevu.

Testování polí kolem pyramidy Mezinárodní tým plánuje využít těchto teoretických výsledků k vyprodukování nanočástic ve tvaru pyramidy obr. 3 k reprodukci tohoto efektu v optickém pásmu. Tento jev by mohl sloužit k vytvoření vysocevýkonných solárních článků pro přímou výrobu elektřiny.

Jaké jsou rozdíly v měření mezi ruskými a egyptskými pyramidami
 1. - Měření v Rusku bylo provedeno pod záštitou akademie věd.
  - Měření v Egyptě provedeno pod záštitou univerzit.
 2. - Měření bylo provedeno nejmodernějšími přístroji v rukou fyziků.
  - Měření Egyptě bylo provedeno nejmodernějšími přístroji v rukou fyziků.
 3. - V Rusku uvádějí měření energetického pole bez specifikovaných vlastností.
  - V Egyptě provádějí měření elektromagnetického pole, to je tenzor pole elektrického a magnetického.
 4. - V Rusku měří relatívní intenzitu pole v decibelech dB.
  - V Egyptě měří intenzitu v jednotkách V/m a mA/m.
  Zde jsou určité rozdílnosti. Po vzájemné konzultaci týmů je možné jednotky sjednotit.
 5. - V Rusku měří v pyramidě se sklonem 73° podle matematických vztahů 'zlatý řez'.
  - V Egyptě jsou měření provedena na Velké pyramidě se sklonem 51,5°
  Tímto se nabízí otázka, jaký má vliv sklon stran na intenzitu a rozsah pole.
 6. - V Rusku uvádějí intenzitu v decibelech dB, vyjadřující logaritmický poměr napětí k referenční hodnotě 1.
  Hodnota napětí 1.0 V odpovídá 0 dB,
  Hodnota napětí 2.0 V odpovídá 6 dB,
  Hodnota napětí 3.0 V odpovídá 10 dB,
  Hodnota napětí 0.5 V odpovídá -6 dB,
  Hodnota napětí 0.1 V odpovídá -20,0 dB,
  Hodnota napětí 0.01 V odpovídá -40,0 dB,
  Jakoukoliv hodnotu v dB je možné přepočítat na volty.
  Tedy podle měření Zóny intenzity je v základně a pod pyramidou asi 1,8 V, směrem k vrcholu 2 až 3 V a ve špici a nad pyramidou 3,3 V. Mimo pyramidu je ve směru východ - západ 3 × silnější než sever - jih.

  - V Egyptě uvádějí největší intenzitu v základně a v podzemí 2 V, ve špici 1,56 V v závislosti na vlnové délce Hodnoty polí jsou obdobné, v Rusku jsou o něco vyšší než Egyptě.
 7. V Rusku se provádí výzkum účinků v oblastech: Test imunity, Kontrola infekce, zvýšení úrody a další.
  - V Egyptě se provádí testování tvorby nanočástic v optickém pásmu pro tvorbu výkonných solárních článků a byla nalezena zakonzerovaná kočka v pyramidě.

Na základě uvedených výsledků měření je možné konstatovat, že uvedené vlastnosti pyramid platí pro všechny pyramidy a možná i jiná tělesa, zřejmě s různou účinností. Pro praktické využití je třeba dalšího zkoumání. Důležité je, že uvedené jevy jsou měřitelné současnými měřícími metodami a přístroji.

Vysílače energie
Vysílač - laboratoř Vysílač Dr. Krasnoholovec z Fyzikálního ústavu Ukrajiny věří v existenci t.zv. inertonového pole které má Země, jako základní energetické pole. Velká pyramida byla úmyslně postavena jako zesilovač základního energetického pole na subatomární kvantové úrovni. Podle něho se jedná o inertní síly, které způsobují gravitaci.

Nikola Tesla
Tohoto jevu si všiml i vědec a vynálezce Nikola Tesla, absolvent ČVUT v Praze, a na uvedeném principu postavil na Long Island v New Yorku laboratoř s vysílačem, jako zesilovačem základního energetického pole Země s podzemní dutinou s vodou a vysílací věží které by s dalšími věžemi po celé Zemi umožnily dálkovou telekomunikaci. Tesla nemohl své dílo dokončit, jeho věž byla v r. 1917 zbořena, takže nemohl svou teorii prokázat a zůstal po něm následující výrok:

„Chcete-li odhalit tajemství vesmíru, přemýšlejte v termínech energie, frekvence a vibrace.“

Když se Tesla dostal na pokraj svých možností, řídil se svým instinktem o němž říká:

'Instinkt je ale něco, co přesahuje znalosti. My nepochybně máme nějaká jemná vlákna, která nám umožní vnímat pravdu, když logická dedukce, nebo jakékoliv jiné úmyslné úsilí mozku, je marné.'

Kromě vynálezu přístrojů na střídavý proud po sobě zanechal 300 vynálezů a zanechal myšlenky, kterými dnes žijí fyzici a konstruktéři právě díky svému instinktu. Zemřel jako podivínský génius, jehož myšlenky lidé nepochopili, ale jeho vynálezů dodneška využívají.

Návrat k pyramidám na plošinu Gíza
V porovnání jsme zjistili, že vlastnosti pyramid v Rusku a v Gíze jsou obdobné. V obou případech jsou energetická pole měřitelná současnými měřícími prostředky. Jaká je konkretní situace ve Velké pyramidě:
V dílu Aktuálně jsme zjistili dutiny pod Velkou pyramidou: Západní dutinyVýchodní dutiny, většinou naplněny vodou, tunely směřovaly pod Velkou pyramidu nebo Chefrénovu pyramidu.

Závěr
Měřením energetického pole a existencí dutin pod pyramidami byly splněny podmínky pro působení pyramid jako zesilovač základního energetického pole Země.

Ohlasy z veřejných zdrojů
Vysílač Vysílač Ohlasy jsou:
příznivé - jedny to hodnotí jako úspěch,
nepříznivé - jiné to pokládají za psedovědu a lež. Závěry z veřejných zdrojů již nebudu komentovat, je na každém, co si z toho vybere.----- V příštím dílu vstoupíme do vesmíru, kam vzhlíželi naši předkové. -----


Kolem Velké pyramidy je mnoho nevysvětlených úkazů, ale některé se daří vysvětlovat pomoci moderních fyzikálních přístrojů a badatelů, kteří se nenechají odradit.


----- Mojmír Štěrba -----