Cheops stavitelem
?
Předkládám simulační model stavby Velké pyramidy

Úvod k tématům

Vážení čtenáři, příznivci staroegyptské historie. Chtěl bych se s vámi podělit o některé poznatky z historie starověkého Egypta. V životě jsem se zabýval počítačovým programováním simulačních modelů technologických procesů. Nabízí se možnost zpracovat model činností podílejících se na přípravě materiálu, jeho přepravě a stavbě Velké pyramidy.

Cílem je přiblížit skutečnost modelem jednotlivých činností, celkového procesu stavby , časového hodnocení jednotlivých fází, jestli se vejdou do předpokládaných 20 roků a dosažení přesnosti změřené rukou špičkových odborníků. V posledním dílu seriálu B25 bude možné spustit simulační program, který zhodnotí všechny fáze procesu podle kriterií: materiál-technologie-čas-přesnost. Do hodnocení jsou okrajem zahrnuty okolní stavby uvedené v dílu A5, které se svým rozsahem blíží samotné stavbě Velké pyramidy. Každý díl seriálu přispívá svým dílem k celkovému hodnocení v posledním dílu.


Model je možné vytvořit fyzickým experimentem ve zmenšeném měřítku, což je obtížné, jak uvidíme, nebo počítačovým modelováním procesů stavby. V modelech budou použity změřené nebo změřitelné údaje v historicky doloženém kontextu nebo výsledky úspěšně (i neúspěšně) provedených fyzických experimentů v malém rozsahu s původními (nebo moderními) nástroji. I neúspěšně provedené fyzické experimenty mají svou vypovídací hodnotu-pokud nejsme schopni provést ani mini-experiment s původními nástroji, těžko mohla být tímto způsobem provedena reálná stavba.

Je možné se na problém podívat z jiného úhlu, a o to se právě pokouším. Kromě souvisejících témat, naším hlavním tématem bude stavba Velké pyramidy zvané Cheopsova neboli Chufevova.
V úvodu uvádím historické, archeologické a geografické okolnosti stavby a tím si vymezíme oblast, ve které se budeme pohybovat. V dalších dílech Vás pozvu na procházku se stavitelem během výstavby, jak probíhala.

Budeme sledovat technologie, které se mohly podílet na stavbě Velké pyramidy a dalších objektů na plošině Gíza :

Nebudeme se vyhýbat tak zvaně choulostivým otázkám jen proto, abychom potvrdili teorii, které sami nevěříme. Další informace, i alternativní, je možné se dočíst v pravém sloupci B k jednotlivým tématům z levého sloupce A.

Průběžně představíme některé profesionální archeology i amatérské badatele starověkého Egypta a jejich názory a poznatky. I amatérské poznatky mají svou váhu, protože nejsou zatíženy profesionálmi vazbami a povinnostmi.
Výzkum staroegyptských památek stále probíhá i když v obtížnějších podmínkách, t.zv. neinvazivních technologií. Závěrem vám sdělím, co nám řekly experimenty, nálezy a měření.

Musíme vzít na vědomí, že v srdci egyptských památek se nachází srdce islámu na islámské univerzitě al Azhar v Káhiře, kde má centrum 'Muslimské bratrstvo', které vyzývá k ničení lidských soch, jak praví Korán. Zatím to má v rukou armáda, doufejme, že to udrží. Podle prof. Bárty je práce v údolí Nilu bezpečná, rizikový je Sinaj a západní poušť.

Výsledkem seriálu bude zjištění, jak mohla nebo nemohla být Velká pyramida postavena.

----- Mojmír Štěrba -----